Digital satsning på Västerås som mötesdestination

Västerås vy. Fotograf: Pia Nordlander

Tillväxtverket beviljar projektmedel

Pandemin har blivit ett hårt slag för besöksnäringen och i synnerhet mot de företag som är beroende av att det arrangeras möten och evenemang. Nu ska Visit Västerås satsa på att digitalisera upplevelsen av Västerås utbud för att kunna locka fler möten och evenemang till staden och därmed bidra till branschens återhämtning. Satsningen ska drivas som en insats i Region Västmanlands nyligen beviljade omställningsprojekt med finansiering av Tillväxtverket.

Pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och i synnerhet de verksamheter som är beroende av möten och evenemang. Många planerade möten och evenemang har flyttats fram men ett stort antal har helt ställts in vilket innebär en stor förlust för företagen. Den digitala omställning som skett i samhället har skapat nya behov hos målgrupperna och konkurrensen om kunderna är stor. Därför storsatsar nu Visit Västerås på att utveckla digitala lösningar för att sälja Västerås som mötes- och evenemangsdestination.

– Det känns fantastiskt roligt att Tillväxtverket beviljar Region Västmanlands omställningsprojekt så att vi får en möjlighet att genomföra denna satsning. Som destinationsorganisation ska vi bidra till branschens återhämtning och utveckla en attraktiv destination som ligger i framkant. Vi ska behålla vår starka position som mötesdestination och denna satsning är en viktig del i detta, säger Sofie Lidholm, Utvecklingschef på Visit Västerås.

 

En digital utveckling har skett i samhället i stort och givetvis inom besöksnäringen och dess verksamheter med anledning av pandemin. Många mötesanläggningar ställer därför om nu till att kunna erbjuda digitala lösningar för möten och evenemang. För att erbjuda ett attraktivt utbud redan i införsäljningen ska nu säljprocesser och material utvecklas och tas fram i projektet som kommer att ledas av Visit Västerås Convention Bureau verksamhet i nära samverkan med besöksnäringens företag.

– Planeringen av större möten och evenemang sker ofta med lång framförhållning, många gånger med ett perspektiv på flera år. Införsäljningsprocessen av Västerås som destination startar därför långt innan genomförandet och vår roll är att lyfta fram alla fördelar med att arrangera sitt möte eller evenemang just här. Vi ser att kunderna efterfrågar allt mer digitala lösningar inte bara vid genomförandet utan också i planeringsprocessen. I projektet kommer vi, tillsammans med företagen, att ta fram material för att våra kunder ska kunna uppleva utbudet digitalt. Vi har bland annat tittat på hur mäklarbranschen utvecklat sig inom detta område med stora framgångar, berättar Magnus Eriksson, projektledare på Västerås Convention Bureau.

För ytterligare information

Magnus Eriksson - Västerås Convention Bureau

Magnus Eriksson

Projektledare | Västerås Convention Bureau

021-39 00 05 | 072-143 67 81

magnus.eriksson@vasteras.se

Sofie Lidholm - Visit Västerås

Sofie Lidholm

Utvecklingschef | Visit Västerås

021-39 01 19 | 076-569 03 77

sofie.lidholm@vasteras.se

Publicerat: 2020-10-22


Visit Västerås uppdrag är att i samhandling med besöksnäringens företag och andra aktörer, utveckla destinationen och marknadsföra Västerås utanför stadens gränser. Genom initiativrik handlingskraft, effektivitet och ett gott värdskap bidrar Visit Västerås till en hållbar besöksnäring och fler besökare till Västerås. I samhandling med näringslivet, stadens kulturliv och andra aktörer arrangerar vi årligen Västerås Cityfestival, Guldstänk, Västerås Nyårsfirande samt cruising delen av Västerås Summer Meet.
Västerås Convention Bureau är en del av Visit Västerås.


Detta en av flera riktade insatser i projektet Omställning 2020–2022 som drivs av Region Västmanland och projektleds av Västmanland Turism. Omställning 2020–2022 är beviljat av Tillväxtverket med stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om det övergripande projektet