Bo

Vy från etagerum på Turbine Hotel. Fotograf: Avig