Marknadsföring

Västerås utomhusskyltar. Foto: Pressbild

Visit Västerås ansvarar för ett antal skyltar i Västerås som är bokningsbara för marknadsföring av icke kommersiella budskap. Exponering på skyltarna avser endast evenemang, möten och samhällsinformation som stärker Västerås platsvarumärke.

Utomhusskyltar – Nå många människor 24 timmar om dygnet!

Det finns totalt drygt 70 ytor som är uppdelade på tre serier. En bokning avser vanligtvis två veckor i en serie, men avvikelser kan förekomma.

Om du inte hittar någon ledig period kan du kontakta media@vasteras.se så hjälper vi dig.

RESTRIKTIONER – Sponsorlogotyper samt kommersiella logotyper så som ex. bokningssajter får inte finnas med på skyltarna. Hänvisningar till bokningssajter får heller inte förekomma.

Pris: 7 000 kr/ serie + reklamskatt (en serie omfattar vanligtvis två veckor á 22 skyltar)

Västerås utomhusskyltar. Foto: Pressbild
Västerås skylt E18. Fotograf: Leon Grimaldi

Välkomstskylt vid E18 – Visa ditt budskap för 57 000 passerande fordon!

Exponera ditt budskap på de digitala välkomstskyltarna vid E18-infarterna till Västerås, där över 57 000 fordon passerar varje dygn. Du bokar båda skyltarna som ett paket per dygn.

RESTRIKTIONER – Logotyper (avsändare), webbadresser, telefonnummer och e-postadresser får inte finnas med på skyltarna.

Pris: 2 000-4 000 kr/dygn + reklamskatt (avser två skyltar).

Priset varierar beroende av om exempelvis evenemanget är kommersiellt (dvs. att det innebär en kostnad att delta, eller att arrangören tjänar pengar på evenemanget) eller om det är fritt att delta för privatpersoner.

Digitala cityskyltar

Det finns två digitala skyltar i Västerås city som är bokningsbara via oss. Du syns med ditt budskap under hela dygnet och har stor kreativ frihet att skapa en stark kampanj. Ditt budskap visas i 5- eller 10 sekunders spots. Du väljer själv om du vill göra rörligt eller statiskt material. Det är möjligt att ha flera olika varianter på ett budskap under en och samma bokningsperiod.

RESTRIKTIONER – kommersiella logotyper samt ex. bokningssajter får inte finnas med på skyltarna.

Pris: 2 000 kr/ vecka + reklamskatt (avser två skyltar)

Västerås digitala cityskyltar. Foto: Pressbild

Mer marknadsföringsmaterial: