Vy över en tom kongresshall. Pressbild

Några slutsatser i analysen:

  • Årligen har mellan 100-160 större möten arrangerats på ACC. Dessa hade i snitt 400-450 deltagare vilket bidrog till uppemot 100 000 mötesdagar (deltagare per dag). Omfattningen på mindre möten uppskattas vara ungefär lika stor.
  • Antalet gästnätter som verksamheten har bidragit till årligen beräknas vara mellan 27 000 – 39 000. Det innebär ca 10 procent av samtliga gästnätter på hotellen i Västerås under perioden.
  • ACC har under den studerade perioden svarat för en stor del av antalet arrangerade möten i kommunen. Det gäller framförallt när det kommer till stora möten såsom kongresser, mässor och event.
  • 2019 bedöms besökarna till ACC ha genererat drygt 80 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning.

Annordia bedömer att nedläggningen kommer leda till att företag och verksamheter som tidigare nyttjat lokalerna kontinuerligt kommer påverkas negativt. I det större perspektivet kan även kommunens varumärke och konkurrenskraft gentemot jämförbara städer försämras, vilket kan få ytterligare konsekvenser i form av att kommunen även får svårt att attrahera andra typer av verksamheter.

Läs konsekvensanalysen i sin helhet