Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Hur begär du ut dina personuppgifter?

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Då får du information om vad Västerås Marknad och Näringsliv AB har registrerat om dig.

En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen till Västerås Marknad och Näringsliv AB, 721 87 Västerås. Du måste alltså skriva ett papper som du skriver under och skickar iväg med post, du kan alltså inte bara skicka ett e-post.

Västerås Marknad och Näringsliv AB lämnar då besked vilka personuppgifter som bolaget behandlar om dig och vilka de i så fall är. Du får ett sådant besked gratis per år.

I brevet ska du uppge vart du vill att Västerås Marknad och Näringsliv AB ska skicka dina uppgifter, till exempel din adress eller e-post.