Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Möten

RIOs kongress 2017

RIO är intresseorganisation för de 106 folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolorna i Sverige

RIO har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemmarnas, de rörelseägda folkhögskolornas intressen. Med sin förankring i det civila samhällets organisationer bidrar de folkrörelseägda folkhögskolorna till demokratiutvecklingen i samhället. Där skapas mötesplatser för människor som får möjligheter att lära och stärka sina förutsättningar för att själva påverka sina liv.

Läs mer på mötets hemsida
Kyrkbacken apr 25
Datum: 25 - 26 april
Antal deltagare: 150-200
Möten

RIOs kongress 2017

RIO är intresseorganisation för de 106 folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolorna i Sverige

RIO har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemmarnas, de rörelseägda folkhögskolornas intressen. Med sin förankring i det civila samhällets organisationer bidrar de folkrörelseägda folkhögskolorna till demokratiutvecklingen i samhället. Där skapas mötesplatser för människor som får möjligheter att lära och stärka sina förutsättningar för att själva påverka sina liv.

Läs mer på mötets hemsida