Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Möten

Nationell Beteendemedicinsk Konferens 2013

Välkommen till en konferens som berör dig som arbetar inom hälso- och sjukvården! Flera av de mest framstående namnen inom beteendemedicin finns med på programmet.

Forskning har visat att ett beteendemedicinskt arbetssätt för patienter inom olika områden leder till ökad aktivitet och delaktighet för patienterna. Mälardalens högskolas sjukgymnastprogram har en beteendemedicinsk profil och har vidareutvecklat tillämpning av beteendemedicinska principer inom hälso- och sjukvård. Vi vill med denna konferens belysa fysisk aktivitet och rörelse ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt påvisa och ge verktyg för hur beteendemedicin kan integreras i hälso- och sjukvård. Kongressen anhölls på Mälardalens Högskola.

Läs mer på mötets hemsida
Aseatorget ©Clifford Shirley apr 25
Datum: 25 - 26 april
Möten

Nationell Beteendemedicinsk Konferens 2013

Välkommen till en konferens som berör dig som arbetar inom hälso- och sjukvården! Flera av de mest framstående namnen inom beteendemedicin finns med på programmet.

Forskning har visat att ett beteendemedicinskt arbetssätt för patienter inom olika områden leder till ökad aktivitet och delaktighet för patienterna. Mälardalens högskolas sjukgymnastprogram har en beteendemedicinsk profil och har vidareutvecklat tillämpning av beteendemedicinska principer inom hälso- och sjukvård. Vi vill med denna konferens belysa fysisk aktivitet och rörelse ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt påvisa och ge verktyg för hur beteendemedicin kan integreras i hälso- och sjukvård. Kongressen anhölls på Mälardalens Högskola.

Läs mer på mötets hemsida