Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Möten

Holistic Sludge Management 2013

Syftet med konferensen är att ge ett forum för forskare och praktiker att utbyta den senaste utvecklingen inom slamhantering. Det kommer att ge möjlighet att undersöka och diskutera de olika utmaningar kopplade till resursåtervinning genom behandling och bortskaffande av avloppsslam.

Konferensen täcker slamhantering och rötning med ett brett holistiskt systemperspektiv. Det omfattar återvinning av näringsämnen såsom fosfor och kväve genom att fokusera på uppströmsbehandling för att minska skadliga ämnen i avloppsvatten samt på produktionen av biogas som drivmedel för fordon. Certifieringen av behandlat slam är en annan viktig förutsättning för möjligheterna att återvinna slam till jordbruksmark områden.

Läs mer på mötets hemsida
Kyrkbacken maj 6
Datum: 6 - 8 maj
Lokal: Aros Congress Center
Antal deltagare: 180
Möten

Holistic Sludge Management 2013

Syftet med konferensen är att ge ett forum för forskare och praktiker att utbyta den senaste utvecklingen inom slamhantering. Det kommer att ge möjlighet att undersöka och diskutera de olika utmaningar kopplade till resursåtervinning genom behandling och bortskaffande av avloppsslam.

Konferensen täcker slamhantering och rötning med ett brett holistiskt systemperspektiv. Det omfattar återvinning av näringsämnen såsom fosfor och kväve genom att fokusera på uppströmsbehandling för att minska skadliga ämnen i avloppsvatten samt på produktionen av biogas som drivmedel för fordon. Certifieringen av behandlat slam är en annan viktig förutsättning för möjligheterna att återvinna slam till jordbruksmark områden.

Läs mer på mötets hemsida