Möten

Barnveckan 2018

Sveriges största nationella kongress för Pediatrik som samarrangeras av Barnkliniken i Västerås, Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Läs mer på mötets hemsida
Kyrkbacken Apr 23
Datum: 23 - 26 april
Lokal: Aros Congress Center
Antal deltagare: 800
Uppdragsgivare: Svenska Barnläkarföreningen
Arrangör: Travel Team
Möten

Barnveckan 2018

Sveriges största nationella kongress för Pediatrik som samarrangeras av Barnkliniken i Västerås, Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Läs mer på mötets hemsida