Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies
Möten

AVEC Arkivveckan 2013

Med utgångspunkt från Internationella arkivdeklarationen inbjuder AVEC 2013 arkivverksamma i Sverige till tre fullspäckade och intensiva dagar där hela arkivsverige samlas för värdefull kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.

SASS är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Näringslivets arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens Förening (NAF), Arkivrådet AAS, Riksarkivet samt Svenska Arkivsamfundet, som alla är representerade i en gemensam ledningsgrupp.

Läs mer på mötets hemsida
Västerås Vy ©Pia Nordlander maj 14
Datum: 14 - 16 maj
Lokal: Aros Congress Center
Möten

AVEC Arkivveckan 2013

Med utgångspunkt från Internationella arkivdeklarationen inbjuder AVEC 2013 arkivverksamma i Sverige till tre fullspäckade och intensiva dagar där hela arkivsverige samlas för värdefull kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.

SASS är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Näringslivets arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens Förening (NAF), Arkivrådet AAS, Riksarkivet samt Svenska Arkivsamfundet, som alla är representerade i en gemensam ledningsgrupp.

Läs mer på mötets hemsida