Marknad

Marknads uppdrag är att stärka Västerås attraktionskraft. I uppdraget ingår att i samverkan med andra intressenter utveckla Västerås platsvarumärke samt ansvara för några av stadens större strategiska evenemang. Marknad stöder de affärsområden som verkar inom bolaget Västerås Marknad & Näringsliv AB med kommunikationsinsatser.