Marknad

Marknads uppdrag är att stärka Västerås attraktionskraft. I uppdraget ingår att i samverkan med andra intressenter utveckla Västerås platsvarumärke samt ansvara för några av stadens större strategiska evenemang. Marknad ska även stödja övriga affärsområden inom bolaget Västerås Marknad & Näringsliv AB med kommunikationsinsatser.

Marknad består av 5,25 tjänst och fungerar även som marknadsenhet till övriga affärsområden inom Västerås Marknad & Näringsliv AB.