Välkommen att kontakta oss!

Västerås marknad och näringsliv AB

vmnab@vasteras.se

Visit

Expect Västerås (Västerås Tourist Center)
021-39 01 00, visit@vasteras.se

Västerås Convention Bureau
cvb@vasteras.se

Invest

Näringsliv
021-39 40 00, naringsliv@vasteras.se

expectrum
021-39 60 60, kontakt@expectrum.se

expectrum learning
learning@expectrum.se

Västerås Marknad & Näringslivs stab

Eva Lilja | VD
021-39 01 11 | eva.lilja@vasteras.se

Daniel Anteskog-Adler | VD-assistent
021-39 13 04 | daniel.anteskogadler@vasteras.se

Lina Classon | Art Director
021-39 01 24 | lina.classon@vasteras.se

Malin Biro | Vik. Marknadskommunikatör
021-39 60 64 | malin.biro@vasteras.se

Visit

Sofie Lidholm | Utvecklingschef Visit
021-39 01 19 | sofie.lidholm@vasteras.se

Pernilla Törngren | Platschef Expect Västerås
021-39 01 01 | pernilla.torngren@vasteras.se

Catarina Söderholm | Projektledare Västerås Convention Bureau
021-39 01 25 | catarina.soderholm@vasteras.se

Gabriella Nyman | Koordinator Expect Västerås
021-39 01 09 | gabriella.nyman@vasteras.se

Linda Eklund | Koordinator Expect Västerås
021-39 01 12 | linda.eklund@vasteras.se

Frida Axelsson | Koordinator Expect Västerås
021-39 00 01 | frida.axelsson@vasteras.se

Madelene Nikoloska Skoog | Koordinator Expect Västerås
021-39 00 03 | madelene.ns@expectrum.se

Invest

Pia Norstedt | Utvecklingschef Invest
021-39 01 14 | pia.norstedt@vasteras.se

Lisa Kilestad | Platschef expectrum
021-396062 | lisa.kilestad@expectrum.se

Conny Petrén | Chef Etableringar och investeringar
021-39 11 16 | conny.petren@vasteras.se

Jennie Sträng | Näringslivsutvecklare
021-39 01 28 | jennie.strang@vasteras.se

Enheten för Strategiska projekt

Alf Westerdahl | Enhetschef Strategiska projekt
021-39 01 15 | alf.westerdahl@vasteras.se

Ann-Sophie Sund | Projektledare
021-39 01 26 | ann-sophie.sund@vasteras.se

Sofia Favaro | Projektassistent
021-39 01 06 | sofia.favaro@vasteras.se

Föräldraledighet