Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Västerås Marknad & Näringsliv AB

Västerås växer och utvecklas till en hållbar stad att vara stolt över, där människorna känner att allt är möjligt. En stad med självaktning, där många vill leva sina liv. Det är Västerås vision 2026 och det är därför vi finns!

Affärsidé
Utvecklingsbolaget Västerås Marknad & Näringsliv skapar tillväxt, stolthet och framtidstro i Västerås. Genom vår proaktivitet och samhandling görs det fler och hållbara affärer. Våra professionella erbjudanden stimulerar till ökad kunskap, fler besök och etableringar i ett attraktivt Västerås.

Uppdrag
Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. För att klara sitt uppdrag arbetar bolaget utifrån två affärsområden; Visit och Invest. Bolaget har även en enhet för strategiska projekt som arbetar operativt med att genomföra strategiska evenemang som stärker platsvarumärket.

Västerås Marknad & Näringslivs organisationsstruktur
Styrelsen i bolaget består av representanter från Västerås stad och näringslivet. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden; Visit och Invest. Vi har även en enhet för strategiska projekt som arbetar operativt med att genomföra strategiska aktiviteter som stärker platsvarumärket.

Affärsplan 2019-2021

"Tillsammans med andra agerar vi för att nå en gemensam målbild och ett bättre resultat." Här kan du ta del av Västerås Marknad & Näringsliv ABs affärsplan 2019-2021.

Läs mer