Västerås Marknad & Näringsliv AB

Västerås Marknad & Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med näringslivet och andra aktörer ska bolaget verka för att utveckla Västerås som en attraktiv boende-, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort. Bolaget ska vidare arbeta för att öka intresset för teknik och naturvetenskap och därmed bidra till att stärka Västerås kompetensförsörjning.

Vd för bolaget är Eva Lilja.

__________________________________________________________

Västerås Marknad & Näringsliv ABs styrelse

Ordförande
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (s), Västerås stad

Ledamöter och suppleanter
Elisabeth Unell, oppositionsråd (m), Västerås stad
Christian Brobeck, vd Aroseken
Suzanne Lagerholm, country communication manager ABB Sverige
Christer Norström, Styrelseordförande WeMeMove AB
Veronica Hedman, kommunikationschef Mälardalens högskola (Mdh)
Tobias Hultberg, vd Aros Congress Center
Niclas Ramsin, chef ICA Hacksta
Amanda Agestav, politiker, Kristdemokraterna
Magnus Edström, politiker, Miljöpartiet
Jesper Brandberg, politiker, Liberalerna

Adjungerad
Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad

Bolagets olika affärsområden