Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Västerås Marknad & Näringsliv AB

Västerås växer och utvecklas till en hållbar stad att vara stolt över, där människorna känner att allt är möjligt. En stad med självaktning, där många vill leva sina liv. Det är Västerås vision 2026 och det är därför vi finns!

Uppdrag
Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar.

Västerås Marknad & Näringsliv arbetar utifrån tre huvudsakliga verksamheter: Visit Västerås, Invest Västerås och expectrum. Det finns även en enhet som arbetar operativt med att genomföra strategiska evenemang som stärker platsvarumärket. Västerås Cityfestival är ett av dessa evenemang.

Expectrum: En mötesplats och koncept för att stärka Västerås som kunskaps- och innovationsnod. Här samlas skolelever, lärare, företag och organisationer i en gemensam miljö och vardagen består av både teknikaktiviteter, möten, kvällskurser och ett co-working space för i dagsläget cirka 55 medlemsföretag. Expectrum bidrar till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.

Invest Västerås: Stärker och utvecklar Västerås näringsliv. Verksamheten ger råd och förmedlar kontakter till dig som företagare. Här får du även hjälp vid expansion och nyetablering samt samordning av olika myndighetskontakter. Genom aktiviteter, möten och analyser jobbar Invest Västerås för ett starkt och positivt företagsklimat i Västerås.

Visit Västerås:  Bidrar till en hållbar besöksnäring och fler besökare till Västerås. I samhandling med besöksnäringens företag och andra aktörer, utvecklar och marknadsförs Västerås utanför stadens gränser.I verksamheten ingår Västerås officiella besöksguide visitvasteras.se, Västerås Tourist Center och Västerås Convention Bureau.

Västerås Marknad & Näringslivs organisationsstruktur
Styrelsen i bolaget består av representanter från Västerås stad och näringslivet. I vår affärsplan kan du läsa mer om bolagets uppdrag och organisationsstruktur.

Affärsplan 2019-2021

"Tillsammans med andra agerar vi för att nå en gemensam målbild och ett bättre resultat." Här kan du ta del av Västerås Marknad & Näringsliv ABs affärsplan 2019-2021.

Läs mer

Invest Västerås – nytt varumärke för profilering av näringslivsarbetet

Under hösten 2019 lanserades nya varumärket Invest Västerås. Samma verksamhet, men som tidigare gick under bolagsnamnet Västerås marknad och näringsliv. Invest Västerås stärker och utvecklar näringslivet i Västerås. Verksamheten ger råd och förmedlar kontakter till dig som företagare. Här får du även hjälp vid expansion och nyetablering samt samordning av olika myndighetskontakter.

- Vårt uppdrag inom Västerås marknad och näringsliv är stort och spänner över flera olika verksamheter och affärsområden. Att profilera näringslivsarbetet genom Invest Västerås blir därför mer naturligt och tydligare. Eftersom vi även verkar på internationella marknader fungerar det nya namnet bättre, säger Pia Norstedt, utvecklingschef på Invest Västerås.

Läs mer