Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Västerås 2026

För att öka stadens attraktivitet och skapa en ny långsiktig målbild att kraftsamla kring har stadens nya vision, Västerås 2026 – staden utan gränser, tagits fram.

Stadens strategiska plan och strategiska mål 2012–2015 bygger på denna vision.

Västerås är en mötesplats där historia och nutid möter framtid. En plats för strävsamhet och öppen kreativitet. För stad och landsbygd. För det lokala och det globala. En stad som inte längre känner några gränser ...

Visionsfilm 2026

Tänk när det inte längre finns några gränser för vad vi kan skapa i Västerås!