Snabbfakta

Här hittar du statistik om Västerås och dess invånare

Folkmängd: 145 218 personer

Genomsnittsålder, kvinnor: 42 år *statistik från 2014

Genomsnittsålder, män: 40 år *statistik från 2014

Personer med utländsk bakgrund: ca 38 000
varav 28 000 personer är utrikes födda. *statistik från 2014

Folkökning under året: 1 516 personer

Födda: 1 695 personer

Döda: 1 224 personer

Inflyttade: 7 009 personer

Utflyttade: 5 959 personer

Västerås är Sveriges 6:e största kommun.

Landshövding är Minoo Akhtarzand.

Stadsdirektör är Bo Dahllöf.

Biskop är Mikael Mogren.

De största arbetsgivarna är Västerås Stad, ABB, ICA och Landstinget Västmanland.

Namnet Västerås kommer av Västra Aros (Aros = Åmynning), väster om åmynningen.

 

Uppgifterna avser år 2015 om inte annat anges.
Källa: Statistiska centralbyrån.