Välkommen att kontakta oss på Västerås Marknad & Näringsliv AB

Eva Lilja
Vd
021-39 01 11
eva.lilja@vasteras.se

Daniel Anteskog Adler
Vd-assistent
021-39 13 04
daniel.anteskogadler@vasteras.se

Marknad

Alf Westerdahl
Marknadschef
021-39 01 15
alf.westerdahl@vasteras.se

Visit Västerås

Pernilla Törngren
Chef Västerås Tourist Center
021-39 01 01
pernilla.torngren@vasteras.se

Besöksadress:
Kopparbergsvägen 1-3
722 13 Västerås

Postadress:
Västerås & Co
721 87 Västerås

Faktureringsadress:
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag
EVLW02, Box 1150
721 29 Västerås

Organisationsnummer: 556401-2010