Vill du nå ut i Västerås?

Västerås & Co kan erbjuda dig en möjlighet till ett antal marknadsföringskanaler med hög räckvidd.

Västerås & Co hjälper dig som vill nå besökare till Västerås både inför resan och på plats. Du kan annonsera i våra kanaler, ingå ett samarbete med oss och få hjälp att sprida dit budskap.

Nedan finner du de marknadsföringskanalerna som vi förfogar över