Västerås & Co

Västerås & Co´s uppdrag är att stärka Västerås attraktionskraft. I uppdraget ingår att i samverkan med andra intressenter utveckla Västerås platsvarumärke samt ansvara för några av stadens större strategiska evenemang. Västerås & Co ska även stödja övriga affärsområden inom bolaget Västerås Marknad & Näringsliv AB med kommunikationsinsatser.

Västerås & Co består av 5,25 tjänst och fungerar även som marknadsenhet till övriga affärsområden inom Västerås Marknad & Näringsliv AB.