Riktlinjer Evenemangskalender

För att evenemang ska publiceras på visitvasteras.se krävs det att:

 • Evenemanget skickas in sju arbetsdagar innan startdatum.
 • Evenemanget äger rum i Västerås. Undantag kan göras för större evenemang i regionen.
 • Är öppet för allmänheten.
 • Är intressant för besökare till Västerås.
 • Evenemanget inte är av religiös eller partipolitisk karaktär.
 • Informationen är på svenska.
 • Evenemanget inte är för lokalt.
 • Inte är en kurs/utbildning som kräver deltagande vid flera tillfällen.
 • Evenemanget ska ha en kort beskrivning, max 350 tecken inklusive blanksteg.


Evenemang som inte uppfyller ovannämnda kriterier kommer inte att godkännas. Opublicerade evenemang kommer inte att meddelas. Västerås & Co förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.


Tänk på att:

 • Ditt evenemang syns och marknadsförs bättre om du bifogar en bild till evenemanget.
 • Genom att skicka in information om evenemang godkänner du att Västerås & Co sprider informationen vidare till tredjepart, och att informationen används för att marknadsföra Västerås som besöksmål. Evenemangsinformation som skickas in får spridas och användas av Västerås & Co i både tryckt och digitalt material.
 • Om du ska skicka in många evenemang kontinuerligt kan du få inloggning till systemet, kontakta då frida.axelsson@vasteras.se.


Exempel på evenemang som inte godkänns:

 • En ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang. Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum.
 • Utbildningar och kurser som tillhör arrangörens löpande verksamhet godkänns ej.
 • Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea.
 • Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet ex. middag eller övernattning.
Tipsa oss om ett evenemang