Visningsbild för evenemang Apr 24 Fri entré
Evenemang – Utställningar & konst

Fotoutställning ”Transparent” av Ann Kvist - CuLTUREN

Med mina fotografier vill jag ge en bild av det vackra genom det unika som finns mellan himmel och jord. Med mina foton vill jag ge den medvetna människan en lugn och skön paus i vardagen.

Mina fotografier kännetecknas av att de har ett målande, dimmigt eller svepande uttryck. Känslan i bilden är rofylld men i bilden framkommer även en viss mystisk känsla som lockar till eftertanke. Till varje foto försöker jag konkretisera mina tankar till en text som förhoppningsvis leder till ytterligare funderingar hos betraktaren.
Fotograferingstekniken vid exponeringstillfället har jag utarbetat och experimenterat fram under flera år och utvecklar den allt eftersom. De variabler som jag använder mig av i fotograferingen är slutartiden, ljuset, riktningen och farten i exponeringstillfället samt avståndet till motivet. Genom att laborera med dessa variabler så uppstår unika och ibland helt oförutsedda bilder. Bilderna bearbetar jag och slutligen får fotot sitt speciella uttryck.

Liknande evenemang