Visningsbild för evenemang Apr 30 Fri entré
Evenemang – Musik & dans

Musikmässa

Historiens musik möter realtid. I dagens högmässa möts liturgisk musik från det medeltida Graduale Arosiensis som användes som mässmusik i Västerås stift under flera århundraden före reformationen. Här får vi alltså höra musik som klingat under katedralens valv i samband med reformationens införande. Som pendang till detta står improvisationer över den medeltida mässmusiken som omedelbart ger den historiska musiken en nutida reflektion – en skapelse i stunden.
Med tanke på att söndagen sammanfaller med valborgsmässoafton i år så framför även domkyrkans samfällda manskör älskade vårsånger i vapenhuset efter högmässan.

Medverkande: Manskör ur Västerås domkyrkas herrkör, Västerås domkyrkas motettkör och Mariakören. Kristian Krogsøe orgelimprovisation, Joakim Olsson Kruse och Johan Hammarström dirigenter
Repertoar: Graduale Arosiense, Vårsånger i manskörssättning

Liknande evenemang