Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Nå många människor, många gånger!

Västerås Marknad & Näringsliv AB förfogar över ett antal utomhustavlor i Västerås som är bokningsbara för marknadsföring av icke kommersiella budskap.

Bokning av utomhustavlorna  når många människor, många gånger så snart de har lämnar hemmet, 24 timmar om dygnet till en låg kontaktkostnad.

Våran del av tavlorna är uppdelade i två perioder under ett år, våren och sommaren samt hösten och vintern. Du kan boka skyltarna en gång per period. En bokning består av två veckor och ni betalar endast för trycket av affischerna.

Bokningsförfrågan