Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Tranströmer poesi

I 35 år, mellan åren 1965 och 2000, bodde poeten, psykologen och Nobelpristagaren Tomas Tranströmer i Västerås.

Tranströmers dikter är översatta till 50 språk och för de litterärt intresserade västeråsarna är Tomas Tranströmer deras egen poet.

Tranströmers Stenpoesi
I Västerås city finns idag sju av poeten Tomas Tranströmers haikudikter inlagda i gatubilden. Syftet är att poesin ska skapa små andhål och luftrum som ger möjlighet till reflektion i vardagen.

Diktvalen gick till så att, skrivarföreningen Arospennor valde ut tolv dikter varav Västeråsarna genom en kampanj på Radio Västmanland och en utställning på Västerås Stadsbibliotek fick rösta fram dikterna till de fyra första stenarna. Från Arospennors urval tog Ida Rosén Branzell och Annelie Salminen tre år senare ut dikterna till de senaste två poesistenarna.

De fyra första stenarna som lades ner ligger på Smedjegatan, Stora Gatan, Vasagatan och Köpmangatan. Projektet med dessa fyra stenarna var ett samarbete mellan projektledare och idégivare Ida Rosén Branzell, Föreningen Arospennor (och deras ordförande Annelie Salminen), fastighetsbolaget Klövern, Tomas Tranströmer och Västerås stad. Invigningen av Stenpoesin skedde i samband med utdelningen av Tranströmerpriset, och ägde rum den 10 maj 2008 på bondtorget i Västerås. Projektet genomfördes med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd. Medfinansiär var: Fastighetsbolaget Klövern Västerås.

De två senaste lades ner i samband med Gå City-projektet i Västerås 2011 och var ett initiativ från staden för att hedra Tomas Tranströmer på hans 80:e födelsedag. Dessa båda hittar du på Hantverkargatan. Arbetet med att ta fram de två senaste stenarna stod Ida Rosén Branzell för i samverkan med Västerås stad.

Inför invigningen av Tomas Tranströmers plats 2012 utanför Västerås stadsbibliotek gav Ida Rosén Branzell idé och form åt den gestaltning som nu finns på plats. Det är en av Tomas Tranströmers dikter inblästrade i sten, samt diskreta rådjursspår som löper från "ön" där diktstenen ligger och mot bibliotekets ingång. Rådjursspåren står dels för det ordlösa språk som Tomas Tranströmer talar om i dikten, och dels är de en symbol för Västmanlands landskapsdjur, som är rådjuret. Spåren är lågmälda och blir en överraskning till den som passerar med en observant blick.

Läs mer om Ida Rosén Branzell på hennes hemsida
www.idabranzellrosen.se