Nordens största rörliga solcellspark

I teknikstarka Västerås är vi stolta över satsningen på Nordens största rörliga solpark för produktion av el. Sol-el har på senare tid varit det snabbast växande energislaget i världen.

I början av 2014 invigdes Nordens största rörliga solcellspark ”MegaWattparken” i Västerås. Med 91 solföljare genereras förnybar el som täcker behovet för 300-400 hushåll varje år. Solcellsanläggningen har en effekt på ca 1 miljon Watt. Solföljarna är rörliga och följer därför den ljusaste punkten på himlen och utnyttjar instrålningen maximalt. Parken ligger längs E18 mellan Västerås och Enköping och täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.

De senaste 10 åren har sol-el varit det snabbast växande energislaget i världen. I Västerås är vi stolta över att vara en del av denna utveckling. Solparken, som ägs av Kraftpojkarna, är ett samarbete mellan Kraftpojkarna AB och Mälarenergi AB. I MegaWattparken bedrivs också forskning där även Mälardalens högskola och ABB är parter.