Nytt resecentrum på gång

2014-10-16

I Västerås har vi stora planer för det nuvarande stationsområdet. Planeringsarbetet är i full gång och den första etappen beräknas vara klar under 2017.

Målet är att skapa ett attraktivt och effektivt resecentrum med resenären och besökaren i centrum. Gränserna mellan staden och vattnet ska suddas ut. Resecentret ska vara en trygg, säker och välkomnande mötesplats med en hög tillgänglighet för alla.

Resecentrumet ingår i ett stadsbyggnadsprojekt som omfattar en större stadsdelsförnyelse av hela stationsområdet som kallas för 3B, där staden ska Bygga Bort Barriärerna för att knyta samman centrum och de nya stadsdelarna vid Mälaren. Den nya stadsdelen ska vara levande under dygnets alla timmar genom många olika verksamheter och olika typer av bostäder.

Projekt 3B