Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Expectrum - Mötesplats som inspirerar intresset för teknik och naturvetenskap

Expectrum är ett utvecklingscenter och en mötesplats där möjligheter till nya samarbetsformer mellan ungdomar, forskare, företag och innovatörer skapats. Målet är att genom kreativitet och inspiration trigga teknikintresset hos barn och unga och ge möjligheten att upptäcka saker som de kanske annars inte skulle ha kommit i kontakt med.

Ett av regionens mål är att öka elevernas natur- och teknikintresse för att öka rekryteringsbasen för våra teknikinriktade företag i Sverige. Satsningen på expectrum i Västerås är en viktig pusselbit för att väcka intresset hos barn och ungdomar i vår teknikstarka region.

Expectrum är en ny sorts mötesplats och en innovation i sig. Sättet att arbeta på och lokalernas utformning ger möjligheter till spännande möten. Här samlas skolelever, entreprenörer, akademiker och offentliga organisationer i en kreativ miljö. Olika kurser och workshops erbjuds.  Även Wijkmanska gymnasiet som är en del av Teknikcollege Mälardalen och inriktad på teknikbildningar finns i samma hus.

Genom att bidra till att synliggöra Västeråsregionen som Sveriges naturliga teknikcentrum vill expectrum även göra det lättare för företag att hitta rätt kompetens och att utveckla och genomföra innovationer av idéer.