Djäkneberget

Djäknebergsgatan 10, 724 61 Västerås Visa på karta

Djäkneberget, centralt i Västerås är en annorlunda oas, tillägnad både besökare och bofasta. Sitt namn har naturparken fått efter djäknarna, elever vid dåtidens gymnasier.

Det är mer än namnet som ger en återkoppling till gamla tider. I parken finns närmare 500 stenar med inskriptioner, tänkvärdheter eller bara namn på hedervärda personer. Det var en lärd och udda person, tidigare översten senare språk- och gymnastikläraren Sam Lidman, som på 1800-talet lät göra dem. Lidman planterade också en mängd parkträd på berget och anlade de gångar som finns än idag.

Parken är fortfarande en populär plats för lek och bus, med sin minigolfbana, lekplats, restaurang och sommardanspaviljong.

Guidning av Djäkneberget går att boka via Västerås Tourist Center.

Relaterat